Godīgās tirdzniecības sertifikācijas zīme nodrošina to, ka ražošanā ievēroti starptautiskie godīgās tirdzniecības kritēriji:


- Pircējs maksā ražotājam par produktu noteiktu cenu, kas sedz ražošanas izmaksas un nodrošina pietiekamus iztikas līdzekļus.
- Ražotājam un darbiniekiem kopumā tiek maksāts arī atsevišķi no godīgās tirdzniecības, kas paredzēts dzīves apstākļu uzlabošanai. Ražotāji un darbinieki izlemj par papildu līdzekļu izlietojumu, un nauda tiek ieguldīta, piem., veselības aprūpē, , izveidotajos avotos vai bērnu apmācības atbalstam
- Bērnu darbaspēka ekspluatācija ir aizliegta.
- Ir zināma visu produktu izcelsme.
- Ražošanā tiek ievēroti apkārtējai videi draudzīgi paņēmieni.
- Darbiniekiem tiek maksāts pēc likuma, alga tiek pakāpeniski paaugstināta, un viņiem ir labi darba apstākļi un biedrošanās iespējas.

Papildinformācija angļu valodā